Электрон нотариус ёки ноатриус калкулятор хизматларидан фойдаланиш

Сиз ёки оила аъзоларингиз кундалик ҳаётингизда албатта бир маротаба бо‘лса ҳам нотариал ҳаракат иштирокчисига айланасиз. Бундай хизматларни амалга ошишириш жараёни қандай кечади, жумладан, қандай ҳужжатлар талаб этилади, хизматни олиш нархи, муддати, бошқа шартлар ва талаблар ҳақида маълумотларга эга бо‘лиш ко‘пчиликда қизиқиш уйг‘отади.

О‘зингиз қизиқаётган хизмат бо‘йича маълумот олинг:

Автомототранспорт воситасини олди-сотди шартномаси

Автомототранспорт воситасини ҳадя шартномаси

Айирбошлаш шартномаси

Автомототранспорт воситасини текин фойдаланиш (ссуда) шартномаси

Ко‘чмас мулкнинг олди-сотди шартномаси

Ко‘чмас мулкнинг ҳадя шартномаси

Ко‘чмас мулкдан текин фойдаланиш (ссуда) шартномаси

Никоҳ шартномаси

Алимент то‘лаш то‘г‘рисида келишув

Битимни бекор қилиш келишув

Битимга қо‘шимча (о‘згартириш) келишув

Қарз шартномаси

Эр-хотин о‘ртасидаги мулкни бо‘лиш то‘г‘рисидаги келишув

Мерос мулкини тақсимлаш ҳақидаги келишув

Кафиллик шартномаси

Васиятнома

Қонун бо‘йича меросга бо‘лган ҳуқуқ то‘г‘рисидаги гувоҳнома

Васиятнома бо‘йича меросга бо‘лган ҳуқуқ то‘г‘рисидаги гувоҳнома.

Тақдим қилиш ҳуқуқи бо‘йича меросга бо‘лган ҳуқуқ то‘г‘рисидаги гувоҳнома

Мерос трансмиссияси бо‘йича меросга бо‘лган ҳуқуқ то‘г‘рисидаги гувоҳнома

Меросдан мажбурий улуш олиш то‘г‘рисидаги гувоҳнома

Ҳужжатлар нусхаларининг ва ҳужжатлардан олинган ко‘чирмаларнинг то‘г‘рилигини шаҳодатлаш

Ҳужжатларнинг бир тилдан бошқа тилга то‘г‘ри таржима қилинганлигини шаҳодатлаш

Таржимоннинг имзосини ҳақиқийлигини шаҳодатлаш

Эр-хотиннинг умумий мол-мулкидаги улушга бо‘лган мулк ҳуқуқи то‘г‘рисида гувоҳнома

Фуқаронинг тирик эканлиги фактини тасдиқлаш

Фуқаронинг муайян жойда эканлиги фактини тасдиқлаш

Фуқаронинг фотосуратда акс эттирилган шахс эканлигини тасдиқлаш

Ҳужжатлар тақдим этилган вақтни тасдиқлаш

Ҳужжатларни сақлаш учун қабул қилиб олиш

Пул суммалари ва қимматли қог‘озларни депозитга қабул қилиш

Мазкур маълумотлардан О‘збекистон Республикаси Адлия вазирлигининг Электрон нотариус веб сайти: https://e-notarius.uz/na_details орқали фойдаланишингиз мумкин.